Blue Gorillaさん

・出店品目  ハンバーガー,チキンオーバーライス、レインボーカキ氷


IMG_8822
5005